Wat is Herstel?

Hoewel de term herstel lijkt te suggereren dat iemand die hersteld is weer de oude is geworden, is dit niet het geval bij chronische aandoeningen. Eigenlijk gaat het meer om een transformatie, naar een versie 2.0 waarbij de aandoening er nog wel is, maar waarin deze niet langer alles bepalend is. Een veelgebruikte definitie van herstel bij psychische aandoeningen is de definitie van Anthony (1993):

‘Herstel is een zeer persoonlijk en uniek proces waarin iemands opvattingen, waarde, gevoelens, doelen en/of rollen veranderen. Het leidt tot een leven met meer voldoening waarin hoop een plaats heeft en men kan geven en nemen ondanks de beperkingen die veroorzaakt worden door de aandoening. Herstel heeft te maken met het ontstaan van een nieuwe betekenis en zin in het leven, terwijl men over de rampzalige gevolgen van een psychiatrische aandoening heen groeit.’

Anthony, W. A. (1993). Recovery from mental illness: The guiding vision of the mental health service system in the 1990s. Psychosocial Rehabilitation Journal, 16(4), 11–23.

Herstellen gaat niet van de ene op de andere dag. Het is ook geen lineair proces. Herstel gaat met ups-and-downs, twee stappen vooruit en een achteruit. Er is geduld nodig voor herstel, en liefde van jezelf en de omgeving. Net als geluk is herstel geen einddoel, maar het is de weg naar herstel die het leven na de ontwrichting weer betekenis geeft. Deze pagina gaat over herstel en alles wat daar bij komt kijken.